Základní informace o TSM

Tréninkové středisko mládeže sdružuje jednotlivé talenty (15-20 let) všech klubů ve spádové oblasti. Jeho základním úkolem je nadstavbová příprava nad klubovými aktivitami, dále sledování výkonnosti všech závodníků, spolupráce s osobními trenéry a zajištění přípravy těm členům, jež nemají vklubu přístup ktrenérskému vedení. Na začátku procesu je vstupní testování všech závodníků, které definuje členskou základnu TSM. Tu tvoří talentovaní závodníci, kteří splní určená kritéria při vstupním testování.

Subjekt, pod který TSM Jižní Morava spadá

Název: Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
: 00214272
Sídlo: Horákova 3080/7, Brno, 616 00
Číslo účtu: 4067843369/0800

Spolupracující a členské oddíly