Finanční rozvaha

Vedle příspěvku ČSOS na činnost TSM bude k plnění všech akcí použito příspěvku Nadace OB a dalších zdrojů, zejména finanční spoluúčastí členů na příslušných akcích, příp. z rozpočtu oddílů a ZBM.

Akce Výdaje na akci (členové TSM) Příspěvek TSM Vlastní spoluúčast, jiné zdroje financování
Prosincové objemové soustředění 7200 0 7200
Lednové objemové soustředění 7200 0 7200
Jizerské hory 100000 41000 59000
Mapové soustředění na jihu Čech 18000 0 18000
Mapové soustředění 9000 0 9000
Sportovní lékařská prohlídka 21600 21600 0
Příprava na MČR KT 14400 12000 2400
Sprintové soustředění 2400 0 2400
Letní mapové soustředění, STK 100000 38400 61600
Mapové soustředění v pískovcových terénech 36000 3000 33000
Mapové soustředění v Jizerských horách 36000 3000 33000
STM 0 0 0
Podzimní mapové soustředění směřované k MČR štafet a družstev 6000 0 6000
Odměna trenérům 57000 52000 0
Celkem 418800 171000 243800

Pozn.: Jednotlivé položky jsou v CZK a mohou a nejspíše se budou během roku měnit.